Top Image

Cung cấp cho Thế giới nhãn giấy " chất lượng Nhật Bản - sản xuất tại Việt Nam "
Quí khách hàng sẽ yên tâm khi giao cho chúng tôi sản xuất các loại nhãn như nhãn tên, nhãn biểu hiện, nhãn thành phẩm, nhãn xuất hàng...